Етап 3: Напреднали


  • Мерки за безопасност
  • Стрелба със силна и слаба ръка
  • Използване на укритие
  • Стрелба в движение
  • Техники за ползване на фенер при стрелба
  • Стрелба от пределно близка дистанция
  • Манипулации с една ръка
  • Стрелба от нестандартни позиции

MONOCEROS