Етап 2: Начинаещи


  • Мерки за безопасност
  • Техники за стрелба от кобур
  • Бърз контрол на мерната линия при един, два и повече изстрели
  • Техники за контрол на отката
  • Стрелба по няколко цели
  • Видове презареждане
  • Отстраняване на засечки
  • Бърза смяна на стрелкова позиция

MONOCEROS

Етап 3