Фирмата организира курсове, обучения и консултации на притежатели на огнестрелни оръжия за тяхната правилна и безопасна употреба. MONOCEROS гарантира изграждането на високо ниво на ползване, носене и съхранение след преминаване на предлаганите от фирмата тренировки. Правилно изградените навици осигуряват безопасност за Вас и околните в нормални условия и екстремни ситуации. Научените и затвърдени техники ще Ви помогнат да вземете правилни и адекватни решения, а натрупания практически опит може да допринесе за предотвратяване на нежелани посегателства над здравето и живота Ви.
Носенето на огнестрелно оръжие е огромна отговорност а употребата му в ситуации на самоотбрана изключително крайна мярка.


КУРСОВЕ

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Инструктор Боби Николов

Роден в София през 1974 година отбива военната служба във Вътрешни войски. През 1994 г. постъпва на работа в МВР. След 2 години кандидатства в СОБТ(специализиран отряд за борба с тероризма) и започва работа там. През 2000 г заема длъжност помощник инструктор по стрелба. Следват редица курсове и обучения за специализация и повишаване на квалификацията с инструктори от сходни антитерористични звена на различни държави. През 2003 година Николов участва в основаването на първия в България клуб по динамична стрелба. Започва състезателна кариера и скоро след това основава собствен спортен клуб. В края на 2007г напуска СОБТ и започва работа в частния сектор. През 2008 г регистрира фирма X-WEAPON. Дейността на фирмата акцентира върху боравене с огнестрелни оръжия зa охранители, а в по късен етап поради засиления интерес самоотбрана за физически лица. През 2018г X-WEAPON прекратява дейността си. През 2020г Боби Николов стартира MONOCEROS…


  • E-MAIL: monoceros@abv.bg
  • ТЕЛЕФОН: +359 888 43 60 34
  • FACEBOOK: MonocerosOfficial

Copyright @ Monoceros 2021

Kaloiyan Slavtchev & Nikol Nikolova